cinkota.hu

közösségi és információs portál

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap

Cinkota birtok- és községtérképe

Lantos Antal helytörténész

Cinkota birtoktérképe 1784. Szalay Péter munkája.
90 x 80 cm színes, kéziratos
Méretarány: 1:7200
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban S27 No. 2. szám alatt található

Ez a térkép sem felel meg a mai előírt észak-déli tájolásnak, hanem az égtájolást külön jelezték a térképen. Ez főleg az 1760.-as térképpel való összehasonlítás esetén szembetűnő. A térkép talán legnagyobb értéke, hogy megőrizte 68 jobbágycsalád nevét és számozva a jobbágytelkeik helyét. Feltűnő, hogy a felsoroltak között igen sok a magyar nevű. A térképen alkalmazott számozás szerint, a mai kiejtésnek és írásmódnak megfelelően az alábbi neveket találhatjuk:

01. Szlaukó István
02. Szlaukó György
03. Szlaukó Lőrinc
04. Alsó Gyurcsánszki János
05. Mego Mihály
06. Gyuri János
07. Szlaukó Mátyás
08. Tagai György
09. Szlaukó János
10. Szucsánszki Márton
11. Szlágyek János
12. Pecsenyiczki Pál
13. Pecznyik János
14. Maliska György
15. Valent András
16. Sipos András
17. Gyurcsánszki György
18. Varga Mátyás
19. Valent Pál
20. Pecznyik Márton
21. Kovács András
22. Varga Márton
23. Gátsi György
24. Lazári Márton
25. Szucsánszki András
26. Rozár János
27. Kalmár István
28. Szincsok Márton
29. Szenohradszki Mihály
30. Pecznik András
31. Gácsi Pál
32. Káposztás György
33. Tagai Mihály
34. Pecsinyiczki András
35. Szenohrádszki György
36. Szimonidesz András
37. Mihalik Márton
38. Kusnyár Mihály
39. Sárkány István
40. Uhljár János
41. Kozár István
42. Ganyecz János
43. Gyurcsányszki János
44. Csíz Mátyás
45. Gyurcsányszki István
46. Lauko Márton
47. Szlaukó János
48. Valent János
49. Breda Márton
50. Felső Lauko János
51. Tóth Pál
52. Alsó Lauko János
53. Kovács János
54. Szirom Jakab
55. Furmán Mátyás
56. Kender János
57. Valent Márton
58. Cserovszki Pál
59. Göndör György
60. Bátovszki Pál
61. Grajtzár /Krajcár/ Márton
62. Szenohradszki György
63. Szirom János
64. Szirom Márton
65. Hromoda János
66. Varga Gergely
67. Krásznyik János
68. Gulyás János

Ide kattintva letöltheti a térképet nagy felbontásban!


Ezt a névsort megelőzően Cinkotáról még öt alkalommal maradt fenn több nevet tartalmazó okirat. Az 1699-es szlovák betelepítést megelőzően az iratokban csak magyar neveket találunk. Azonban az 1700-as évek elejéről fennmaradt két okmányban a nevek már vegyesek. A folyamatosság érdekében érdemes ezekkel is megismerkedni.
Mohács előttről két ilyen okirat maradt fenn. Mindkettő az Országos Levéltárban található.
Az első Mátyás király 1467. szeptember 16.-án kiadott oklevele, melyben a mai kiejtés és írásmód szerint az alábbi 37 nevet találhatjuk:
Fodor Kelemen, Szalai András, Biro Fülöp, Szompol György, Biro Fábián, Sete András, Oláh István, Kethel János, magnus /idősebb/ Ambrus, Fekete Máté, Nagy Gál, Hajnal Miklós, Csabai Jakab, Beke Domokos, Zay István, Ádám Orbán, Zay Benedek, Ádám Orbán, Szentlőrinci Benedek, Sete András és Ágoston, Polgár István, Fodor Kelemen, Mihály fia Benedek, Szalai Albert, Dékán Fülöp, Szalai Benedek, Lökös Mátyás, Kethel Kelemen, Bito Sebestyén, Szunuch Tamás, Zay András, Biro Simon, Nagy Jakab, Szélesi Benedek, Dalos Orbán, /Két név az okiratban is ismétlődik./

Bátori István országbíró 1473. július 15.-i oklevelében az alábbi cinkotai jobbágyok szerepelnek 29-en:
Fodor Kelemen fia Ádám, Mihály fia Péter, Kálai Albert, Dékán Balázs, magnus Gál, Szalai Benedek, Szompál Fülöp, Lökös Mátyás, Dobos Orbán, Kenczel Kelemen, Szunyak Tamás, Zay András, Sinka, Polgár Fábián, Csikós Jakab, Szilasi Mátyás, Szabó György, Csabi Jakab, Jonyal Pál, Kenczel János, Zay István, Zay Benedek, Ádám fia Orbán, magnus István, parvus /ifjabb/ Ágoston, Sete András, Mihályfi Benedek, Olasz András, Biró Sebestyén.

1670. június 24.-én Körtvélyeskeszin, ma Dunakeszi, meghallgatást tartottak Pestmegye alispánjának meghagyásából Palota, Csömör és Szentmihály közötti igazi határt illetően. 52 főt hallgattak meg, ebből 28 cinkotai volt. Íme a cinkotaiak névsora a meghallgatás sorrendjében /Pestmegyei Levéltár, regeszták/:
Szentes István, Csirke György, Tóth János, Berze András, Pap János, Nagy János, Drégely Jakab, Czucz István, Vezekényi Géczy. Kis István, Tóth Mihály, Tóth Pál, Kónya György, Fejes István,  Nagy István, Csík Márton, Takács István, Szél András, Szőcs István, Szél István, Pap János, Pap István, Tóth Máté, Szőcs István, Szeles Márton, Gáspár Mihály, Takács Demeter, Muczinka Gergely.
Ketten kétszer is szerepelnek, azonban a tanúvallomásokban szerepelnek Balogh Demeter és idősebb Tóth Mihály, valamint Fejes János.

A következő lista Koháry István országbíró 1718. március 28-i megkeresésére készült, melyben azokat a jobbágyokat sorolták fel, amelyek Hont vármegyéből Pest- Pilis- Solt vármegye helységeibe szöktek. A Cinkotára szököttek listája 30 nevet tartalmaz /Pestmegyei Levéltár, regeszták /:

Ondreovecz Kristóf, Margenov György, Szűcs Márton, Filipov Tamás, Sziron Márton, Valov Antal, Krizskov Mihály, Matuzsovezs András, Szlankov Tamás, Szlankov Jakab, Szlankov Mátyás, Guttyen Márton, Krizsán György 3 fiával, Augisztini Tamás, Jankó János, Melcz István és Márton, Krizsáv Mátyás, Doenes Pál, Fekete András, Nizskov György, Matuzsov Mátyás, Tomaskin Pál, Obertov Mátyás, Obertov Kristóf, Tomaskin János, Adamon Mihály, Stenkov János, Hosyár, Laurencsik Tamás, Jancsovik György fiával.

A térkép készítése előtti 48 nevet tartalmazó lista az 1715. és 1725. között nagy valószínűséggel az 1720-as évek elején az adóalap felmérése során keletkezett, hisz a bevezetőben a következő mondat szerepel: „Beniczky Tamás örökös birtoka, ki ma is bírja.” Tehát itt nem a betelepítő, hanem  a kastély- és templomépítő Beniczky Tamásról van szó, aki 1718-tól gyakorolta a hűbérúri  jogokat. A lista tartalmazza a használt jobbágytelkek nagyságát is. Íme a névsor:
Brida jános bíró, Kovács Márton, Szlaukó Mátyás, Sironny György, Lenkó János, Szirony János, Szirony Pál, Szlaukó Tamás, Kubiss Mátyás, Takay András, Gyúró János, Bodoczky Mátyás, Szenohraczky Mátyás, özv. Szlaukó Andrásné, Antov Bálint, özv. Lévai Andrásné, özv. Gyuriss Tamásné, Gácsy György, Achim János, Dupay Mátyás, Krissan János, Takács Mátyás, Cserny János, Gubics Pál, Kucza György, Kovács György, Czeroviczky János, Teránszky György, Kazár János, Szenohraczky Pál, Jakus Márton, Caserny György, Matthussov Mátyás, Kollár István, Teránszky Illés, Czinkotay János, Opayszky Jakab, Szucsánszky György, Mócsán György, Valentov Mátyás, Minosinszky Márton, Holik Márton, Vargha János, Vargha Jakab, Csizmadia János, Valentov András, Kissnyár Kristóf, Lipták Márton.

A neveket elemezve látható, hogy némi változtatás figyelembevételével, több család akár 540 évre is visszavezetheti családfáját, de 300 évre egészen biztosan.

 

Cinkota birtok- és községtérképe 1768.

Cinkota birtok- és községtérképe 1768.
Jager Henrik munkája
72 x 49 cm színes, kéziratos
Méretarány: 1: 10 800
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban S 27 No 1. szám alatt található.

Kerületünk több, mint felét egykor kitevő Cinkota fennmaradt legrégebbi méretarányos térképe. Igen jól látható, hogy a falu szerkezete nagyjából megfelel a mainak. A területet megosztja a Szilas patak, valamint a mai Szabadföld út. Már ekkor állt a mai evangélikus templom /építették a XI. század második felében/, a katolikus templom /épült 1747-ben/, valalmint a Szilas patakon az alsó- és a felsőmalom. Az alsómalom molnárháza és magtára ma is áll az Ostoros úton.

A térképkészítés idejében Cinkota hűbérúri jogait a templom és kastélyépítő Beniczky Tamás, Ferenc és Péter öccseinek gyermekei, Ferenc, László és Károly gyakorolták. A térképen szintén jól látható, hogy a hűbérurak a területet egymás között művelési áganként osztották fel. Feltüntették a határos területeket is, melyből látható, hogy Csömört és Szentmihályt külön kezelték. Ez a térkép is bizonyíték arra, hogy sem Cinkota, sem Szentmihály nem volt határos a Rákos patakkal, hanem a Szilas patak két oldalán terült el. A határkövekből (méta) hat ma is áll, egy a Pirosrózsa, öt pedig a Pesti úton.

Ide kattintva letöltheti a térképet nagy felbontásban!

Forrás: Budapest, XVI. kerület honlapja

 

 

Módosítás: ( 2008. Október 11. szombat, 09:11 )  

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!